JOIES MARIA CÓRDOBA

Tots els meus dissenys són originals i basats en la idea primordial de Joies Maria Córdoba resultat de l'estudi de les joies com escultures aplicades al cos. Per això, les meves col·leccions no només són elements ornamentals, sinó que també són tractades com petites peces d'art.